DKSH VIET NAM - Kỉ niệm 10 năm thành lập công ty
Giao lưu giữa Ban Giám Đốc và 420 thành viên DKSH Việt Nam do Vietravel tổ chức đêm 07/11/09