Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương
Đại hội công nhân viên 14/03/09. Số lượng 150 người. Đơn vị tổ chức: Vietravel